Facts and Figures (Global)
migrants
1.7 M
trafficking
100,000
Covid
140
Fund
122

Көші-қонды басқару департаменті арқылы әрекет ете отырып, ХКҚҰ жергілікті орындардағы саясат мәселелері бойынша басқарушылық қағидаттарын әзірлеумен; ғаламдық стратегияларды әзірлеумен, стандарттарды орнату және сапаны бақылаумен; және еңбек миграциясын қоса алғанда, көші-қонның «негізгі»  секторларына қатысты білімді басқарумен, көші-қонға жәрдемдесумен, көші-қон және дамытумен, адам саудасына қарсы іс-қимылмен, өз еркімен қайтуға көмек көрсетумен, көші-қон және денсаулық мәселелерімен, осал  мигранттарға көмек көрсетумен, иммиграция және шекараларды басқарумен, сондай-ақ көші-қонды басқару саласындағы әлеуетті бекітумен айналысады.

Мұнымен қоса, сондай-ақ Департамент ХКҚҰ даму қорын басқарады және өңіраралық және ғаламдық жобаларды қарастыру, мақұлдау және басқару үшін жауап береді.

Департамент сарапшылардың жергіліктті орындарда жобаларды қарастыруы мен бекітуіне техникалық қадағалауды жүзеге асырады.

Сонымен қатар Халықаралық ынтымақтастық және серіктестік департаментімен үйлесімдікте тиісті мемлекеттік, көпжақты серіктестермен және жеке сектордағы салалық серіктестермен жедел серіктестік байланыстарды қолдау үшін жауап береді.

ХКҚҰ Қазақстанда мигранттар мен босқындарға интеграциялануға көмек көрсете отырып, сондай-ақ қабылдаушы қоғамдастықтарға мигранттар тигізуі мүмкін жағымды үлесті мойындауға және қолдауға көмек көрсете отырып, көші-қонды басқару саласында жұмыс істейді.